Việt Thương Shop | Bán Nhạc Cụ, Âm Thanh, Phòng Thu Online

Mua Hàng Online An Toàn
Guitar Taylor
Thiết bị phòng thu
Đàn piano điện
Đàn Organ Mới
Trống Jazz
Đặt Online An Toàn Mùa Covid
Guitar Taylor Chính Hãng
Thiết bị phòng thu
Piano điện Nhật Bản
Đàn Organ - Keyboard
Bộ Trống Jazz
Học Đàn Online
0% Trả góp
 Kawai ND-21
(946)
88,000,000đ
0% Trả góp
Kawai K-300
(274)
179,000,000đ
0% Trả góp
Roland RP-30
(157)
18,250,000đ
0% Trả góp
Kawai KDP-70B
(68)
20,900,000đ
0% Trả góp
Casio AP-470
(99)
28,800,000đ
0% Trả góp
Casio AP-700
(46)
37,500,000đ
0% Trả góp
Roland LX-705
(21)
54,500,000đ
Kawai CN27
(17)
Liên hệ
0% Trả góp
 Kawai ND-21
(946)
88,000,000đ
0% Trả góp
Kawai K-300
(274)
179,000,000đ
0% Trả góp
Roland RP-30
(157)
18,250,000đ
0% Trả góp
Casio PX-S1000
(103)
18,200,000đ
0% Trả góp
Casio CDP-S150
(118)
13,350,000đ
Casio CDP-S350
(35)
Liên hệ
0% Trả góp
Roland LX-705
(21)
54,500,000đ

Piano

0% Trả góp
 Kawai ND-21
(946)
88,000,000đ
0% Trả góp
Kawai K-300
(274)
179,000,000đ
Kawai K-800
(157)
Liên hệ
0% Trả góp
Kawai GL-20
(90)
393,000,000đ
0% Trả góp
Kohler & Campbell KC121MD
(12)
88,400,000đ
0% Trả góp
Kawai K-500
(196)
211,000,000đ
0% Trả góp
Kawai K-600
(200)
241,000,000đ
0% Trả góp
Kawai K-700
(169)
242,000,000đ

Đàn Piano Điện - Digital Piano

0% Trả góp
Casio CDP-135
(273)
13,120,000đ
0% Trả góp
Casio PX-560MBE
(52)
22,440,000đ
0% Trả góp
Casio PX-S1000
(103)
18,200,000đ
0% Trả góp
Casio PX-360M
(147)
19,040,000đ
0% Trả góp
Casio PX-160
(161)
11,990,000đ
0% Trả góp
Casio CDP-235R
(162)
12,565,000đ
0% Trả góp
Kawai KDP-70B
(68)
20,900,000đ
0% Trả góp
Roland FP-30
(149)
22,310,000đ

Organ/Keyboard

Casio CTK-1550
(939)
3,150,000đ
Casio LK-125
(213)
3,200,000đ
Casio LK-130
(71)
3,200,000đ
Casio CTK-1500
(363)
3,150,000đ
Casiotone CT-S200
(95)
3,870,000đ
Casiotone LK-S250
(40)
5,370,000đ
0% Trả góp
Roland BK-3
(149)
11,640,000đ
Roland E-X30
(47)
Liên hệ

Guitar

Greg Bennett CNG-3 CE
(78)
3,980,000đ
0% Trả góp
Takamine TH90
(19)
48,620,000đ
0% Trả góp
Takamine TC135SC
(8)
42,420,000đ
0% Trả góp
Takamine P3FCN
(7)
30,350,000đ
Fender CN-60S
(44)
5,510,000đ
Cordoba C1M
(113)
3,930,000đ

Amp & Effect

Fender Passport Venue, 60...
(7)
36,920,000đ
Roland JC-40
(8)
19,240,000đ
Boss PH-3
(4)
2,960,000đ
BOSS ODB-3
(7)
2,270,000đ
Boss OD-3
(12)
2,260,000đ
Roland Mobile AC
(21)
5,380,000đ
Boss KTN-AIR
(1)
12,500,000đ
Boss NS-2
(39)
1,810,000đ

Trống & Bộ Gõ

0% Trả góp
Pearl Roadshow 584C/C
(41)
9,740,000đ
0% Trả góp
Pearl EXX705NP/C
(27)
11,050,000đ
0% Trả góp
Trống Pearl DMP925SP/C
(46)
17,480,000đ
0% Trả góp
Pearl DMP925FP/C
(24)
17,340,000đ
0% Trả góp
PEARL EXL725SP/C
(35)
13,810,000đ
0% Trả góp
Pearl Roadshow 525SC/C
(49)
12,260,000đ
0% Trả góp
Session Studio Select STS...
(17)
26,120,000đ
0% Trả góp
PEARL EXX 725FP/C
(20)
11,320,000đ

Kèn - Sáo - Violin

N410DWGN
(1)
Liên hệ
N410DBBK
(12)
Liên hệ
N310RDPK
(18)
Liên hệ
N310RDGR
(1)
Liên hệ
Nuvo N510JW
(28)
Liên hệ
Nuvo N510JB
(21)
Liên hệ
Kapok MV182 1/4
(55)
Liên hệ
Kapok MV182 1/2
(9)
Liên hệ