Việt Thương Shop | Bán Nhạc Cụ, Âm Thanh, Phòng Thu Online

Guitar Taylor
Thiết bị phòng thu
Đàn piano điện
Đàn Organ Mới
Trống Jazz
Học Đàn Online
Guitar Taylor Chính Hãng
Thiết bị phòng thu
Piano điện Nhật Bản
Đàn Organ - Keyboard
Bộ Trống Jazz
0% Trả góp
 Kawai ND-21
(945)
88,000,000đ
0% Trả góp
Kawai K-300
(274)
179,000,000đ
Kawai KDP-70B
(67)
20,900,000đ
0% Trả góp
Roland RP-30
(156)
18,250,000đ
Casio AP-470
(99)
28,800,000đ
0% Trả góp
Casio AP-700
(45)
37,500,000đ
0% Trả góp
Roland LX-705
(19)
54,500,000đ
Kawai CN27
(17)
Liên hệ
0% Trả góp
 Kawai ND-21
(945)
88,000,000đ
0% Trả góp
Kawai K-300
(274)
179,000,000đ
Casio PX-S1000
(102)
18,200,000đ
0% Trả góp
Roland RP-30
(156)
18,250,000đ
0% Trả góp
Casio CDP-S150
(117)
13,350,000đ
0% Trả góp
Casio CDP-S350
(34)
16,300,000đ
0% Trả góp
Roland LX-705
(19)
54,500,000đ

Piano

0% Trả góp
 Kawai ND-21
(945)
88,000,000đ
0% Trả góp
Kawai K-300
(274)
179,000,000đ
0% Trả góp
Kawai GL-20
(89)
393,000,000đ
Kawai K-800
(156)
Liên hệ
0% Trả góp
Kawai K-500
(196)
211,000,000đ
0% Trả góp
Kohler & Campbell KC121MD
(12)
88,400,000đ
0% Trả góp
Kawai K-600
(200)
241,000,000đ
0% Trả góp
Kawai K-700
(168)
242,000,000đ

Đàn Piano Điện - Digital Piano

Casio CDP-135
(265)
13,120,000đ
Kawai KDP-70B
(67)
20,900,000đ
Casio PX-S1000
(102)
18,200,000đ
Casio PX-560MBE
(52)
22,440,000đ
Casio PX-360M
(147)
19,040,000đ
Casio PX-160
(156)
11,990,000đ
Casio CDP-235R
(159)
12,565,000đ
0% Trả góp
Roland FP-30
(147)
22,310,000đ

Organ/Keyboard

Casiotone CT-S200
(90)
3,870,000đ
Casio CTK-1500
(358)
3,150,000đ
Casio LK-130
(65)
3,200,000đ
Casio LK-125
(207)
3,200,000đ
Casio CTK-1550
(931)
3,150,000đ
Casiotone LK-S250
(31)
5,370,000đ
Roland BK-3
(148)
11,640,000đ
Roland E-X30
(46)
9,090,000đ

Guitar

Greg Bennett CNG-3 CE
(76)
3,980,000đ
0% Trả góp
Takamine TH90
(17)
48,620,000đ
0% Trả góp
Takamine TC135SC
(4)
42,420,000đ
0% Trả góp
Takamine P3FCN
(7)
30,350,000đ
Fender CN-60S
(39)
5,510,000đ
Jackson JS Series Monarkh...
(35)
6,490,000đ

Amp & Effect

Boss PH-3
(4)
2,960,000đ
BOSS ODB-3
(7)
2,270,000đ
Roland Mobile AC
(20)
5,380,000đ
Boss OD-3
(12)
2,260,000đ
Boss KTN-AIR
(1)
12,500,000đ
Boss KTN-HEAD
(20)
12,390,000đ
Boss NS-2
(38)
1,810,000đ
Boss KTN-100
(36)
11,740,000đ

Trống & Bộ Gõ

Pearl EXA725XSP/C784
(61)
13,900,000đ
Pearl DMP943XP/C228
(73)
13,690,000đ
Roadshow RS585C/C
(6)
12,050,000đ
Pearl Roadshow 584C/C
(36)
9,740,000đ
Pearl Roadshow 525SC/C
(49)
12,260,000đ
PEARL EXL725SP/C
(34)
13,810,000đ
Pearl DMP925FP/C
(24)
17,340,000đ
Trống Pearl DMP925SP/C
(45)
17,480,000đ

Kèn - Sáo - Violin

N410DWGN
(1)
Liên hệ
N410DBBK
(12)
Liên hệ
N310RDPK
(18)
Liên hệ
N310RDGR
(1)
Liên hệ
Nuvo N510JW
(28)
Liên hệ
Nuvo N510JB
(21)
Liên hệ
Kapok MV182 1/4
(54)
Liên hệ
Kapok MV182 1/2
(9)
Liên hệ