Việt Thương Shop | Bán Nhạc Cụ, Âm Thanh, Phòng Thu Online

Mic Condenser SE X1A
Ra mắt
Mic Condenser SE X1A
0% Trả góp
 Kawai ND-21
(942)
88,000,000đ
0% Trả góp
Kawai K-300
(274)
179,000,000đ
Kawai KDP-70B
(66)
20,900,000đ
0% Trả góp
Roland RP-30
(152)
18,250,000đ
Casio AP-470
(99)
28,800,000đ
0% Trả góp
Casio AP-700
(45)
37,500,000đ
0% Trả góp
Roland LX-705
(18)
54,500,000đ
Kawai CN27
(17)
Liên hệ
0% Trả góp
 Kawai ND-21
(942)
88,000,000đ
0% Trả góp
Kawai K-300
(274)
179,000,000đ
Casio PX-S1000
(89)
18,200,000đ
0% Trả góp
Roland RP-30
(152)
18,250,000đ
0% Trả góp
Casio CDP-S150
(117)
13,350,000đ
0% Trả góp
Casio CDP-S350
(34)
16,300,000đ
0% Trả góp
Roland LX-705
(18)
54,500,000đ

Piano

0% Trả góp
 Kawai ND-21
(942)
88,000,000đ
0% Trả góp
Kawai K-300
(274)
179,000,000đ
0% Trả góp
Kawai GL-20
(88)
393,000,000đ
Kawai K-800
(156)
Liên hệ
0% Trả góp
Kohler & Campbell KC121MD
(12)
88,400,000đ
0% Trả góp
Kawai K-500
(196)
211,000,000đ
0% Trả góp
Kawai K-600
(200)
241,000,000đ
0% Trả góp
Kawai K-700
(168)
242,000,000đ

Đàn Piano Điện - Digital Piano

Casio CDP-135
(263)
13,120,000đ
0% Trả góp
Roland FP-30
(143)
22,310,000đ
0% Trả góp
Roland RP-30
(152)
18,250,000đ
Kawai KDP-70B
(66)
20,900,000đ
Casio PX-S1000
(89)
18,200,000đ
Casio PX-560MBE
(52)
22,440,000đ
Casio PX-360M
(147)
19,040,000đ
Casio PX-160
(150)
11,990,000đ

Organ/Keyboard

Casio CTK-1500
(352)
3,150,000đ
Casiotone CT-S200
(89)
3,870,000đ
Casio LK-130
(64)
3,200,000đ
Casio LK-125
(195)
3,200,000đ
Casio CTK-1550
(930)
3,150,000đ
Casiotone LK-S250
(30)
5,370,000đ
Roland BK-3
(147)
11,640,000đ
Roland E-X30
(44)
9,090,000đ

Amp & Effect

Boss GT-100
(21)
12,770,000đ
Boss GT-1000
(4)
27,780,000đ
Roland AC-60
(21)
12,340,000đ
Roland AC-40
(27)
10,080,000đ
Roland AC-33
(12)
11,160,000đ
FENDER RUMBLE 25 V3 230V ...
(21)
3,500,000đ
FENDER RUMBLE 15 V3 230V ...
(15)
3,000,000đ
Roland Cube-10GX
(19)
4,610,000đ

Trống & Bộ Gõ

Pearl EXX705NP/C
(22)
11,050,000đ
Session Studio Select STS...
(16)
26,120,000đ
PEARL EXX 725FP/C
(18)
11,320,000đ
Pearl Export EXX725SP/C
(24)
11,430,000đ
Pearl Roadshow RS505C/C
(18)
12,260,000đ
Pearl EXA725XSP/C784
(60)
13,900,000đ
Pearl DMP943XP/C228
(73)
13,690,000đ
Roadshow RS585C/C
(6)
12,050,000đ

Kèn - Sáo - Violin

N410DWGN
(1)
Liên hệ
N410DBBK
(12)
Liên hệ
N310RDPK
(18)
Liên hệ
N310RDGR
(1)
Liên hệ
Nuvo N510JW
(28)
1,860,000đ
Nuvo N510JB
(21)
1,860,000đ
Kapok MV182 1/4
(54)
2,330,000đ
Kapok MV182 1/2
(9)
2,330,000đ