Bộ Gõ / Percussion

0% Trả góp
Roland SPD-30
(0)
17,720,000đ
0% Trả góp
 ROLAND ELCAJON EC-10
(20)
10,120,000đ
0% Trả góp
Roland SPD-SX
(0)
17,520,000đ
ROLAND SPD-1W
(0)
7,230,000đ
ROLAND SPD-1K
(5)
6,090,000đ
0% Trả góp
Roland HPD-20
(1)
26,570,000đ
0% Trả góp
Roland SPD-SX-SE
(0)
21,750,000đ
0% Trả góp
ROLAND SPD-20X
(0)
14,090,000đ
0% Trả góp
InRook IR.100-HW
(0)
13,990,000đ
0% Trả góp
InRook IR.200HW
(0)
14,390,000đ
0% Trả góp
InRook cafekit
(0)
11,990,000đ
0% Trả góp
 ROLAND EC-10M
(30)
7,620,000đ