Chương trình Đánh thức giai điệu đón mùa yêu thương

Giảm 1,020,000 đ
Tanglewood TWT13E
(78 đánh giá)
1,900,000đ2,920,000đ
KM

Giảm 680,000 đ
Tanglewood TWT1CE
(47 đánh giá)
1,260,000đ1,940,000đ
KM

Giảm 1,070,000 đ
Fender CD-60S
(133 đánh giá)
4,440,000đ5,510,000đ
KM

Giảm 1,070,000 đ
Fender CN-60S
(35 đánh giá)
4,440,000đ5,510,000đ
KM

Giảm 1,070,000 đ
Fender CC-60S
(75 đánh giá)
4,440,000đ5,510,000đ
KM

Giảm 4,760,000 đ
Gretsch G5024E
(93 đánh giá)
7,280,000đ12,040,000đ
KM

Giảm 1,610,000 đ
Fender CD-60SCE LH NAT
(41 đánh giá)
6,570,000đ8,180,000đ
KM

Giảm 1,610,000 đ
Fender CD-60SCE
(123 đánh giá)
6,570,000đ8,180,000đ
KM

Giảm 1,610,000 đ
 Fender CC-60SCE
(115 đánh giá)
6,570,000đ8,180,000đ
KM

Giảm 11,760,000 đ
Takamine P2DC
(55 đánh giá)
17,640,000đ29,400,000đ
KM

Giảm 12,140,000 đ
Takamine P3NC
(45 đánh giá)
18,210,000đ30,350,000đ
KM

Giảm 13,940,000 đ
Takamine P4DC
(14 đánh giá)
20,920,000đ34,860,000đ
KM

Giảm 16,590,000 đ
Takamine P5DC
(10 đánh giá)
24,890,000đ41,480,000đ
KM

Giảm 22,300,000 đ
Takamine P6NC BSB
(39 đánh giá)
33,460,000đ55,760,000đ
KM

Giảm 28,770,000 đ
Takamine P7NC
(26 đánh giá)
43,160,000đ71,930,000đ
KM

Giảm 11,260,000 đ
Takamine P1DC
(28 đánh giá)
16,880,000đ28,140,000đ
KM

Giảm 12,140,000 đ
 Takamine P3MC
(12 đánh giá)
18,210,000đ30,350,000đ
KM

Giảm 8,480,000 đ
Takamine TC135SC
(0 đánh giá)
33,940,000đ42,420,000đ
KM

Giảm 9,720,000 đ
Takamine TH90
(6 đánh giá)
38,900,000đ48,620,000đ
KM

Giảm 12,140,000 đ
Takamine P3FCN
(5 đánh giá)
18,210,000đ30,350,000đ
KM

Giảm 3,760,000 đ
Blackstar SUPERFLYBTPCK
(5 đánh giá)
5,630,000đ9,390,000đ
KM

Giảm 34,800,000 đ
Casio GP-500
(47 đánh giá)
85,200,000đ120,000,000đ
KM

Giảm 21,300,000 đ
Roland LX706
(7 đánh giá)
85,200,000đ106,500,000đ
KM

Giảm 25,900,000 đ
Roland LX708
(5 đánh giá)
103,600,000đ129,500,000đ
KM

Giảm 640,000 đ
Boss GT-100
(21 đánh giá)
12,130,000đ12,770,000đ
KM

Giảm 910,000 đ
Casio PX-S1000
(66 đánh giá)
17,290,000đ18,200,000đ
KM

Giảm 1,440,000 đ
Casio AP-470
(95 đánh giá)
27,360,000đ28,800,000đ
KM

Giảm 1,040,000 đ
Kawai KDP-70B
(51 đánh giá)
19,860,000đ20,900,000đ
KM

Giảm 190,000 đ
Casiotone CT-S200
(55 đánh giá)
3,680,000đ3,870,000đ
KM

Giảm 270,000 đ
Casiotone LK-S250
(21 đánh giá)
5,100,000đ5,370,000đ
KM

Giảm 300,000 đ
Casio CT-X800
(132 đánh giá)
5,700,000đ6,000,000đ
KM

Giảm 455,000 đ
Roland E-X30
(34 đánh giá)
8,635,000đ9,090,000đ
KM

Giảm 580,000 đ
Roland BK-3
(137 đánh giá)
11,060,000đ11,640,000đ
KM

Roland E-X20A
(78 đánh giá)
6,790,000đ
KM

Giảm 1,310,000 đ
Roland E-A7
(140 đánh giá)
24,840,000đ26,150,000đ
KM

Giảm 3,120,000 đ
5% Trả góp
Roland Fantom 6
(4 đánh giá)
59,380,000đ62,500,000đ
KM

Giảm 1,390,000 đ
Boss GT-1000
(4 đánh giá)
26,390,000đ27,780,000đ
KM

Giảm 9,540,000 đ
Kohler & Campbell KIG-48
(9 đánh giá)
181,260,000đ190,800,000đ
KM

Giảm 8,520,000 đ
Kohler & Campbell KIG50D
(12 đánh giá)
161,980,000đ170,500,000đ
KM

Giảm 12,650,000 đ
Kawai K-800
(154 đánh giá)
240,350,000đ253,000,000đ
KM

Giảm 8,950,000 đ
Kawai K-300
(267 đánh giá)
170,050,000đ179,000,000đ
KM

Giảm 19,650,000 đ
Kawai GL-20
(88 đánh giá)
373,350,000đ393,000,000đ
KM

Giảm 3,140,000 đ
Kohler & Campbell KC-115E...
(13 đánh giá)
59,760,000đ62,900,000đ
KM

Giảm 4,400,000 đ
 Kawai ND-21
(933 đánh giá)
83,600,000đ88,000,000đ
KM

Giảm 18,330,000 đ
Roland TD-25KVX
(8 đánh giá)
103,900,000đ122,230,000đ
KM

Giảm 1,050,000 đ
Roland TD-1DMK
(13 đánh giá)
19,990,000đ21,040,000đ
KM

Giảm 2,460,000 đ
ROLAND TD-17KVX
(7 đánh giá)
46,760,000đ49,220,000đ
KM

Giảm 99,820,000 đ
Roland TD-50KVX
(29 đánh giá)
149,740,000đ249,560,000đ
KM

Giảm 80,000 đ
FENDER® ACOUSTICS MINI ST...
(3 đánh giá)
250,000đ330,000đ
KM

Giảm 470,000 đ
XVIVE WIRELESS
(8 đánh giá)
2,650,000đ3,120,000đ
KM

Giảm 1,470,000 đ
Adam T7V
(2 đánh giá)
5,870,000đ7,340,000đ
KM

Giảm 1,260,000 đ
Adam T5V
(12 đánh giá)
5,030,000đ6,290,000đ
KM

Giảm 1,070,000 đ
Jackson JS Series Dinky J...
(79 đánh giá)
3,970,000đ5,040,000đ
KM

Giảm 780,000 đ
Squier Bullet Strat HSS H...
(38 đánh giá)
4,100,000đ4,880,000đ
KM

Giảm 4,130,000 đ
Fender Player Strat HSS P...
(16 đánh giá)
14,760,000đ18,890,000đ
KM

Giảm 1,320,000 đ
Jackson JS Series Dinky™ ...
(35 đánh giá)
4,700,000đ6,020,000đ
KM

Giảm 1,430,000 đ
Jackson JS Series Monarkh...
(15 đánh giá)
5,060,000đ6,490,000đ
KM

Giảm 3,460,000 đ
PLAYER STRAT HSS MN
(18 đánh giá)
14,760,000đ18,220,000đ
KM

Giảm 1,870,000 đ
Big Baby Taylor
(51 đánh giá)
10,630,000đ12,500,000đ
KM

Giảm 1,450,000 đ
Baby Taylor
(109 đánh giá)
8,210,000đ9,660,000đ
KM

Giảm 2,840,000 đ
Taylor Academy A10
(88 đánh giá)
11,340,000đ14,180,000đ
KM

Giảm 2,100,000 đ
Taylor GS Mini Mahogany
(112 đánh giá)
11,870,000đ13,970,000đ
KM

Giảm 3,550,000 đ
Taylor Academy 10E
(66 đánh giá)
14,200,000đ17,750,000đ
KM

Giảm 3,550,000 đ
Taylor Academy 12E
(37 đánh giá)
14,200,000đ17,750,000đ
KM

Giảm 3,910,000 đ
Taylor GS Mini-e Bass
(64 đánh giá)
15,620,000đ19,530,000đ
KM

Giảm 2,980,000 đ
Taylor 114E
(202 đánh giá)
16,870,000đ19,850,000đ
KM

Giảm 2,980,000 đ
Taylor 110E
(73 đánh giá)
17,020,000đ20,000,000đ
KM

Giảm 4,520,000 đ
Taylor 214CE
(74 đánh giá)
25,620,000đ30,140,000đ
KM

Giảm 210,000 đ
Tascam TH-02
(58 đánh giá)
620,000đ830,000đ
KM

Giảm 820,000 đ
Fender Champion 20 230V E...
(13 đánh giá)
3,280,000đ4,100,000đ
KM

Áp dụng từ ngày 01-30/6/2019

Giảm 1,300,000 đ
Fender Champion 40 230V E...
(12 đánh giá)
5,200,000đ6,500,000đ
KM

Áp dụng từ ngày 01-30/6/2019

Giảm 460,000 đ
Roland Cube-10GX
(18 đánh giá)
4,150,000đ4,610,000đ
KM

Giảm 750,000 đ
FENDER RUMBLE 15 V3 230V ...
(7 đánh giá)
2,250,000đ3,000,000đ
KM

Giảm 700,000 đ
FENDER RUMBLE 25 V3 230V ...
(11 đánh giá)
2,800,000đ3,500,000đ
KM

Giảm 1,250,000 đ
FENDER RUMBLE 40 V3 230V ...
(7 đánh giá)
5,000,000đ6,250,000đ
KM

Giảm 2,270,000 đ
Blackstar SUPERFLYBT
(11 đánh giá)
3,410,000đ5,680,000đ
KM

Acus One Forstrings 5T Si...
(12 đánh giá)
17,100,000đ
KM

Giảm 1,360,000 đ
Blackstar SUPERFLYACT
(12 đánh giá)
2,030,000đ3,390,000đ
KM

Giảm 9,720,000 đ
FENDER AMERICAN PRO TELE ...
(4 đánh giá)
29,100,000đ38,820,000đ
KM

Giảm 9,720,000 đ
FENDER AMERICAN PRO STRAT...
(10 đánh giá)
29,100,000đ38,820,000đ
KM

Giảm 915,000 đ
Roland RP-30
(126 đánh giá)
17,335,000đ18,250,000đ
KM

Áp dụng 10/10 - 10/11/2019

Giảm 1,115,000 đ
Roland FP-30
(130 đánh giá)
21,195,000đ22,310,000đ
KM

Khuyến mãi đang diễn ra
Chương trình Clearance Sale - Mua đi chờ chi từ ngày 20/7/2019
Diễn ra từ :01/10/2019 - 31/12/2019
Red Season: Đánh thức giai điệu, đón mùa yêu thương
Diễn ra từ :29/11/2019 - 10/01/2020