Guitar Effects

Trả góp: 0%
Boss AD10
(5)
10,380,000đ
Boss AD2
(0)
3,100,000đ
Boss AC-3
(0)
2,930,000đ
BOSS AW3
(5)
2,890,000đ
Boss BB1X
(0)
5,020,000đ
BOSS BC1X
(30)
6,020,000đ
Boss BC2
(0)
2,670,000đ
Boss BD2
(0)
1,970,000đ
Boss BD2w
(0)
4,220,000đ
Boss BF3
(0)
2,890,000đ
Trả góp: 0%
Roland BITRAZER
(0)
10,250,000đ
Boss CE5
(0)
2,050,000đ
Boss CEB3
(0)
1,930,000đ
Boss CH1
(5)
1,810,000đ
Boss CP1X
(1)
4,410,000đ
Boss CS3
(10)
1,470,000đ

Việt Thương Music cung cấp nhiều lựa chọn các sản phẩm Guitar Effect (phơ guitar)

Thương hiệu effect hàng đầu thế giới Roland, Boss, với hàng loạt hiệu ứng đa dạng, từ Distortion/Overdrive, Delay/Reverb, đến Multi-Effect