Hướng dẫn sử dụng Boss ME-80

28/03/2017, bởi Việt Thương

Hướng dẫn sử dụng Boss ME-80

Sau đây là phần tài liệu đầy đủ nhất từ nhà sản xuất về Hướng dẫn sử dụng Boss ME-80. Trước khi sử dụng thiết bị này, xin đọc kỹ các phần “an toàn khi sử dụng thiết bị” (trang E-18) và “những lưu ý quan trọng” (trang E-19). Các phần này cung cấp những thông tin quan trọng giúp bạn sử dụng thiết bị một cách hiệu quả. Hơn nữa,  cũng cần phải đọc đầy đủ phần hướng dẫn sử dụng để bạn cảm thấy tự tin rằng bạn đã nắm chắc mọi tính năng đặc biệt của bộ phận mới. Cuốn sổ nên được giữ cẩn thận để tiện cho việc tham khảo.

 

 

Bản quyền thuộc BOSS CORPORATION

Mọi tên sản phẩm được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu đã được đăng ký sở hữu nhãn hiệu

 

**Bạn có thể Download Tài Liệu đầy đủ tại: Hướng dẫn sử dụng Boss ME-80

Việt Thương / 0 Bình luận / 28/ 03/ 2017

Tin tức liên quan: