Microphone Vocal

Tascam TM-70
2,300,000đ
Sennheiser XS 1
1,590,000đ
Tascam TM-82
1,150,000đ
Giảm giá: 16%
Sennheiser XSW-1-835
9,800,000đ11,620,000đ
Giảm giá: 10%
Sennheiser E-845-S
2,950,000đ3,290,000đ
Giảm giá: 17%
AUDIX OM2S
2,700,000đ3,270,000đ
Trả góp: 0%
Sennheiser XSW-1-825-Dual...
17,860,000đ
Trả góp: 0%
Rode NT2-A
10,200,000đ
Rode NT1-A
6,550,000đ
Trả góp: 0%
Microphone W95R-TH
9,120,000đ
Trả góp: 0%
Audix AP41OM2
14,310,000đ
Giảm giá: 15%
Audix A131
9,000,000đ10,570,000đ
Trả góp: 0%
RODE NT1 Kit
7,830,000đ