Microphone Vocal

Giảm giá: 10%
Sennheiser XSW-1-835
10,500,000đ11,620,000đ
Giảm giá: 9%
Sennheiser E-845-S
3,000,000đ3,290,000đ
Giảm giá: 11%
AUDIX OM2S
2,900,000đ3,270,000đ
Trả góp: 0%
Sennheiser XSW-1-825-Dual...
17,860,000đ
Trả góp: 0%
Audix AP41OM2
14,310,000đ
Giảm giá: 10%
Tascam TM-82
1,050,000đ1,170,000đ
Giảm giá: 10%
Tascam TM-70
2,100,000đ2,340,000đ
Trả góp: 0%
Microphone W95R-TH
9,127,000đ
Trả góp: 0%
Audix A131
10,570,000đ
Trả góp: 0%
Rode NT2-A
10,250,000đ
Rode NT1-A
6,540,000đ
Trả góp: 0%
RODE NT1 Kit
8,090,000đ