Microphone Vocal

Giảm giá: 18%
Sennheiser XSW-1-835
9,500,000đ11,620,000đ
Giảm giá: 15%
Sennheiser E-845-S
2,790,000đ3,290,000đ
Giảm giá: 17%
AUDIX OM2S
2,700,000đ3,270,000đ
Trả góp: 0%
Sennheiser XSW-1-825-Dual...
17,860,000đ
Trả góp: 0%
Audix AP41OM2
14,310,000đ
Giảm giá: 15%
Tascam TM-82
1,000,000đ1,170,000đ
Giảm giá: 17%
Tascam TM-70
1,950,000đ2,340,000đ
Trả góp: 0%
Microphone W95R-TH
8,610,000đ
Giảm giá: 17%
Audix A131
8,800,000đ10,570,000đ
Trả góp: 0%
Rode NT2-A
10,250,000đ
Rode NT1-A
6,540,000đ
Trả góp: 0%
RODE NT1 Kit
8,090,000đ