Microphone Vocal

Giảm giá: 19%
AUDIX OM2S
2,500,000đ3,080,000đ
Giảm giá: 10%
Sennheiser E-845-S
2,790,000đ3,100,000đ
Giảm giá: 12%
Sennheiser XSW-1-835
9,200,000đ10,500,000đ
Giảm giá: 12%
Sennheiser XSW-1-825-Dual...
14,400,000đ16,400,000đ
Giảm giá: 27%
Audix AP41OM2
9,900,000đ13,500,000đ
Giảm giá: 15%
Tascam TM-82
930,000đ1,100,000đ
Giảm giá: 16%
Tascam TM-70
1,850,000đ2,200,000đ
Giảm giá: 11%
Microphone W95R-TH
7,700,000đ8,610,000đ
Giảm giá: 12%
Audix A131
8,800,000đ9,970,000đ
Giảm giá: 15%
Micro sE Electronics X1 A
2,240,000đ2,640,000đ
Giảm giá: 10%
Rode NT2-A
8,800,000đ9,760,000đ
Giảm giá: 10%
Rode NT1-A
5,600,000đ6,220,000đ
RODE NT1 Kit
Liên hệ