Piano Fair - Hội chợ Khuyến mãi Piano lớn nhất năm 2018

Giảm giá 23%
 Kawai ND-21
(683)
75,900,000đ98,000,000đ
Kawai K-300
(178)
148,000,000đ
Kawai K-800
(88)
232,000,000đ
Kawai K-500
(129)
191,000,000đ
Kawai K-600
(123)
210,000,000đ
Kawai K-700
(114)
211,000,000đ
Kawai GL-20
(64)
310,000,000đ
 Kawai GL-30
(72)
329,000,000đ
 Kawai GL-40
(66)
348,000,000đ
 Kawai GL-50
(57)
382,000,000đ
Kawai GX-1
(46)
425,000,000đ
Kawai GX-2
(50)
433,000,000đ
Kawai GX-3
(55)
476,000,000đ
Kawai GX-5
(56)
575,000,000đ
Kawai GX-6
(57)
612,000,000đ
 Kawai GX-7
(65)
708,000,000đ
Shigeru Kawai SK-3
(55)
1,053,000,000đ
Shigeru Kawai SK-5
(56)
1,196,000,000đ
Shigeru Kawai SK-6
(32)
1,411,000,000đ
Shigeru Kawai SK-7
(34)
1,563,000,000đ
Giảm giá 12%
Kohler & Campbell KC115D
(18)
58,520,000đ66,500,000đ
Giảm giá 10%
Kohler & Campbell JM600BS
(2)
94,400,000đ105,000,000đ
Giảm giá 15%
Kohler & Campbell KIG50D
(0)
169,000,000đ199,000,000đ
Khuyến mãi đang diễn ra
Bão Sale Nhạc cụ cuối năm tại Việt Thương Music
Diễn ra từ :14/12/2018 - 31/12/2018