Siêu Khuyến Mãi Studio - Âm Thanh - Phụ Kiện

Zoom F1-LP Lavalier Mic P...
(0 đánh giá)
4,240,000đ
KM

0% Trả góp
Zoom F8/F8n
(0 đánh giá)
28,090,000đ
KM

Zoom Q2n
(0 đánh giá)
3,930,000đ
KM

Zoom UAC-2
(0 đánh giá)
6,060,000đ
KM

Giảm 321,000 đ
Zoom H1n
(0 đánh giá)
2,890,000đ3,211,000đ
KM

Giảm 506,000 đ
Zoom H2n
(0 đánh giá)
4,550,000đ5,056,000đ
KM

Giảm 366,000 đ
Zoom U-44
(0 đánh giá)
3,290,000đ3,656,000đ
KM

Giảm 690,000 đ
Zoom G3Xn
(0 đánh giá)
6,190,000đ6,880,000đ
KM

Rode DeadCat-VMP
(0 đánh giá)
900,000đ
KM

Giảm 930,000 đ
Zoom G5n
(0 đánh giá)
8,410,000đ9,340,000đ
KM

Giảm 1,198,000 đ
Zoom H5
(0 đánh giá)
6,790,000đ7,988,000đ
KM

Rode VideoMic-Me
(0 đánh giá)
1,650,000đ
KM

Giảm 292,000 đ
ZOOM iQ6
(0 đánh giá)
2,630,000đ2,922,000đ
KM

Giảm 292,000 đ
Zoom iQ7
(0 đánh giá)
2,630,000đ2,922,000đ
KM

Giảm 963,000 đ
Zoom R16
(0 đánh giá)
8,670,000đ9,633,000đ
KM

Giảm 582,000 đ
Zoom F1-SP Shotgun Mic Pa...
(0 đánh giá)
5,240,000đ5,822,000đ
KM

Giảm 739,000 đ
Zoom FRC-8
(0 đánh giá)
6,650,000đ7,389,000đ
KM

Rode M1-S
(0 đánh giá)
2,930,000đ
KM

0% Trả góp
RODE NT6
(0 đánh giá)
9,790,000đ
KM

M-AUDIO PROFIRE610
(0 đánh giá)
6,390,000đ
KM

0% Trả góp
M-AUDIO AXIOM49MK2
(0 đánh giá)
7,980,000đ
KM

0% Trả góp
M-AUDIO AXIOMAIR49V2
(0 đánh giá)
11,360,000đ
KM

Giảm 450,000 đ
M-Audio KEYSTATION61MK3
(0 đánh giá)
3,900,000đ4,350,000đ
KM

M-Audio M-TRACK DUO
(0 đánh giá)
1,690,000đ
KM

M-Audio OXYGEN25IV
(0 đánh giá)
3,150,000đ
KM

Lọc gió micro RODE WS6
(0 đánh giá)
1,230,000đ
KM

M-AUDIO FIREWIRESOLO
(0 đánh giá)
3,560,000đ
KM

RODE Videomic Pro Rycote
(0 đánh giá)
5,990,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

RODE VideoMic Rycote
(0 đánh giá)
3,010,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

Giảm 2,790,000 đ
Tascam DR-100MKIII
(0 đánh giá)
11,000,000đ13,790,000đ
KM

0% Trả góp
Tascam DR-680MK2
(0 đánh giá)
14,840,000đ
KM

0% Trả góp
M-AUDIO Code 25 BLK
(0 đánh giá)
8,670,000đ
KM

Giảm 330,000 đ
Tascam TH-06
(0 đánh giá)
1,750,000đ2,080,000đ
KM

Giảm 470,000 đ
Tascam TM-95GN
(0 đánh giá)
3,300,000đ3,770,000đ
KM

Giảm 5,111,000 đ
Mixer Soundking MIX16A
(0 đánh giá)
5,000,000đ10,111,000đ
KM

M-AUDIO DELTA66
(0 đánh giá)
5,780,000đ
KM

M-Audio KEYSTATION61II
(0 đánh giá)
5,500,000đ
KM

0% Trả góp
M-Audio Code 49 BLK
(0 đánh giá)
10,110,000đ
KM

Giảm 2,390,000 đ
Arturia Spark LE
(0 đánh giá)
5,700,000đ8,090,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

Soundking BJJ287-3M
(0 đánh giá)
179,000đ
KM

Giảm 60,000 đ
Cordial CXM 5 FM
(0 đánh giá)
540,000đ600,000đ
KM

Giảm 25,000 đ
Cordial EM-5-FM
(0 đánh giá)
225,000đ250,000đ
KM

Giảm 40,000 đ
Cordial EM-7,5-FM
(0 đánh giá)
280,000đ320,000đ
KM

Giảm 25,000 đ
Cordial EM-5-FP
(0 đánh giá)
225,000đ250,000đ
KM

Giảm 21,000 đ
Cordial EI-6-PP
(0 đánh giá)
189,000đ210,000đ
KM

Giảm 30,000 đ
Cordial EI-9-PP
(0 đánh giá)
260,000đ290,000đ
KM

Giảm 21,000 đ
Cordial EI-6-PR
(0 đánh giá)
189,000đ210,000đ
KM

Giảm 30,000 đ
Cordial EY-3-WCC
(0 đánh giá)
260,000đ290,000đ
KM

Cordial CXI 6 PP
(0 đánh giá)
630,000đ
KM

Cordial CXI 6 PR
(0 đánh giá)
660,000đ
KM

Giảm 70,000 đ
Pedal Soundking AL303
(0 đánh giá)
290,000đ360,000đ
KM

Giảm 110,000 đ
Pedal Soundking AL304
(0 đánh giá)
410,000đ520,000đ
KM

Giảm 60,000 đ
Pedal Soundking AL308
(0 đánh giá)
210,000đ270,000đ
KM

Giảm 30,000 đ
Soundking BJJ050-5M
(0 đánh giá)
200,000đ230,000đ
KM

Giảm 18,000 đ
Soundking BJJ289-3M
(0 đánh giá)
140,000đ158,000đ
KM

Giảm 30,000 đ
Soundking BJJ318-3M
(0 đánh giá)
160,000đ190,000đ
KM

Giảm 30,000 đ
Soundking BJJ051-5M
(0 đánh giá)
200,000đ230,000đ
KM

Giảm 20,000 đ
Soundking BJJ322-3M
(0 đánh giá)
180,000đ200,000đ
KM

Giảm 33,000 đ
Soundking BXX020-5M
(0 đánh giá)
230,000đ263,000đ
KM

Giảm 450,000 đ
Soundking KG06
(0 đánh giá)
3,700,000đ4,150,000đ
KM

Giảm 590,000 đ
Soundking KG08
(0 đánh giá)
4,400,000đ4,990,000đ
KM

Giảm 221,000 đ
Zoom U-22
(0 đánh giá)
1,990,000đ2,211,000đ
KM

Giảm 310,000 đ
Zoom U-24
(0 đánh giá)
2,790,000đ3,100,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Giảm 570,000 đ
Zoom G3n
(0 đánh giá)
5,170,000đ5,740,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Giảm 5,080,000 đ
TASCAM DP-32SD
(0 đánh giá)
13,200,000đ18,280,000đ
KM

Giảm 30,000 đ
Cordial EY-3-WPP
(0 đánh giá)
260,000đ290,000đ
KM

Giảm 1,260,000 đ
TASCAM DR-22WL
(0 đánh giá)
4,000,000đ5,260,000đ
KM

Giảm 370,000 đ
Zoom A1-FOUR
(0 đánh giá)
3,320,000đ3,690,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Giảm 410,000 đ
Zoom A1X-FOUR
(0 đánh giá)
3,730,000đ4,140,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Giảm 290,000 đ
Zoom G1 Four
(0 đánh giá)
2,580,000đ2,870,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Giảm 330,000 đ
Zoom G1X Four
(0 đánh giá)
3,000,000đ3,330,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Giảm 170,000 đ
Tascam TM-82
(0 đánh giá)
930,000đ1,100,000đ
KM

Tascam DR-07X
(0 đánh giá)
5,070,000đ
KM

Giảm 900,000 đ
AUDIX OM3S
(0 đánh giá)
3,000,000đ3,900,000đ
KM

Giảm 1,058,000 đ
AUDIX VX5
(0 đánh giá)
5,700,000đ6,758,000đ
KM

AUDIX A145
(0 đánh giá)
3,400,000đ3,400,000đ
KM

Giảm 910,000 đ
Tascam DR-05X
(0 đánh giá)
3,200,000đ4,110,000đ
KM

Giảm 1,300,000 đ
Sennheiser XSW-1-835
(0 đánh giá)
9,200,000đ10,500,000đ
KM

Giảm 2,000,000 đ
Sennheiser XSW-1-825-Dual...
(0 đánh giá)
14,400,000đ16,400,000đ
KM

Audix PD133
(0 đánh giá)
980,000đ
KM

Soundking CMS-1
(0 đánh giá)
301,600đ
KM

Soundking DA009
(0 đánh giá)
1,470,000đ
KM

Giảm 100,000 đ
Soundking DF136
(0 đánh giá)
740,000đ840,000đ
KM

Giảm 80,000 đ
Soundking SD226
(0 đánh giá)
550,000đ630,000đ
KM

Soundking DB088S
(0 đánh giá)
1,000,000đ
KM

Giảm 200,000 đ
Soundking DD077B
(0 đánh giá)
1,250,000đ1,450,000đ
KM

Soundking DD005B
(0 đánh giá)
550,000đ
KM

Giảm 70,000 đ
Soundking SB401
(0 đánh giá)
630,000đ700,000đ
KM

Giảm 85,000 đ
SOUNDKING DF050
(0 đánh giá)
600,000đ685,000đ
KM

Giảm 85,000 đ
Soundking DD028
(0 đánh giá)
650,000đ735,000đ
KM

Giảm 64,000 đ
Soundking DE034
(0 đánh giá)
230,000đ294,000đ
KM

Giảm 80,000 đ
Soundking DF052
(0 đánh giá)
700,000đ780,000đ
KM

Giảm 55,000 đ
Soundking DG062
(0 đánh giá)
470,000đ525,000đ
KM

Giảm 47,000 đ
Soundking DH007
(0 đánh giá)
300,000đ347,000đ
KM

Giảm 145,000 đ
Soundking SF610
(0 đánh giá)
380,000đ525,000đ
KM

Giảm 30,000 đ
Soundking SIP105
(0 đánh giá)
180,000đ210,000đ
KM

Giảm 580,000 đ
TASCAM US-4X4HR
(0 đánh giá)
4,900,000đ5,480,000đ
KM

Giảm 541,000 đ
Zoom Q2n-4K
(0 đánh giá)
4,870,000đ5,411,000đ
KM

Giảm 31,000 đ
Soundking SML200
(0 đánh giá)
200,000đ231,000đ
KM

Giảm 140,000 đ
Tascam TH-02
(0 đánh giá)
800,000đ940,000đ
KM

Giảm 300,000 đ
Sennheiser HD200PRO
(0 đánh giá)
1,900,000đ2,200,000đ
KM

Giảm 350,000 đ
Sennheiser HD280PRO
(0 đánh giá)
2,950,000đ3,300,000đ
KM