Siêu Khuyến Mãi Studio - Âm Thanh - Phụ Kiện

Zoom H1n
(10 đánh giá)
3,330,000đ
KM

Zoom H2n
(17 đánh giá)
4,250,000đ
KM

Zoom H5
(15 đánh giá)
7,100,000đ
KM

Zoom F1-LP Lavalier Mic P...
(2 đánh giá)
4,240,000đ
KM

Zoom F8/F8n
(1 đánh giá)
28,090,000đ
KM

Zoom Q2n
(8 đánh giá)
3,930,000đ
KM

Zoom U-44
(1 đánh giá)
4,290,000đ
KM

Zoom UAC-2
(6 đánh giá)
6,060,000đ
KM

Zoom L-12
(4 đánh giá)
16,660,000đ
KM

Zoom AC-2
(0 đánh giá)
5,140,000đ
KM

Giảm 250,000 đ
Rode DeadCat-VMP
(3 đánh giá)
650,000đ900,000đ
KM

Zoom F1-SP Shotgun Mic Pa...
(6 đánh giá)
6,060,000đ
KM

Zoom FRC-8
(2 đánh giá)
9,120,000đ
KM

Zoom G3Xn
(1 đánh giá)
5,540,000đ
KM

Zoom G5n
(6 đánh giá)
7,770,000đ
KM

ZOOM iQ6
(4 đánh giá)
2,740,000đ
KM

Zoom iQ7
(6 đánh giá)
2,740,000đ
KM

Zoom B3n
(0 đánh giá)
5,470,000đ
KM

Zoom R16
(11 đánh giá)
10,030,000đ
KM

Zoom MS-70CDR
(2 đánh giá)
2,840,000đ
KM

Giảm 140,000 đ
Tascam TH-02
(84 đánh giá)
800,000đ940,000đ
KM

Giảm 330,000 đ
Tascam TH-06
(14 đánh giá)
1,750,000đ2,080,000đ
KM

Giảm 650,000 đ
Rode VideoMic-Me
(4 đánh giá)
1,000,000đ1,650,000đ
KM

Giảm 1,600,000 đ
Sennheiser XSW-1-835
(2 đánh giá)
8,900,000đ10,500,000đ
KM

Giảm 2,500,000 đ
Sennheiser XSW-1-825-Dual...
(2 đánh giá)
13,900,000đ16,400,000đ
KM

Giảm 300,000 đ
Sennheiser HD200PRO
(2 đánh giá)
1,900,000đ2,200,000đ
KM

Giảm 350,000 đ
Sennheiser HD280PRO
(4 đánh giá)
2,950,000đ3,300,000đ
KM

Giảm 590,000 đ
AUDIX A145
(1 đánh giá)
3,400,000đ3,990,000đ
KM

Audix AP41-OM5
(0 đánh giá)
13,500,000đ
KM

Soundking EF072B
(1 đánh giá)
4,730,000đ
KM

Giảm 170,000 đ
Tascam TM-82
(2 đánh giá)
930,000đ1,100,000đ
KM

0% Trả góp
Microphone W95R-TH
(2 đánh giá)
8,610,000đ
KM

Giảm 580,000 đ
Tascam TM-95GN
(0 đánh giá)
3,300,000đ3,880,000đ
KM

Giảm 1,030,000 đ
Rode M1-S
(3 đánh giá)
1,900,000đ2,930,000đ
KM

Giảm 4,790,000 đ
RODE NT6
(1 đánh giá)
5,000,000đ9,790,000đ
KM

Giảm 500,000 đ
AUDIX OM3S
(0 đánh giá)
3,000,000đ3,500,000đ
KM

Giảm 900,000 đ
AUDIX VX5
(0 đánh giá)
5,500,000đ6,400,000đ
KM

M-Audio M-TRACK DUO
(21 đánh giá)
1,690,000đ
KM

M-Audio KEYSTATION61MK3
(0 đánh giá)
4,400,000đ
KM

Giảm 1,390,000 đ
M-AUDIO PROFIRE610
(1 đánh giá)
5,000,000đ6,390,000đ
KM

Giảm 2,080,000 đ
M-AUDIO AXIOM49MK2
(3 đánh giá)
5,900,000đ7,980,000đ
KM

Giảm 2,860,000 đ
M-AUDIO AXIOMAIR49V2
(1 đánh giá)
8,500,000đ11,360,000đ
KM

Giảm 560,000 đ
M-AUDIO FIREWIRESOLO
(2 đánh giá)
3,000,000đ3,560,000đ
KM

Giảm 350,000 đ
M-Audio OXYGEN25IV
(4 đánh giá)
2,900,000đ3,250,000đ
KM

Giảm 1,790,000 đ
RODE Videomic Pro Rycote
(1 đánh giá)
4,200,000đ5,990,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

Giảm 1,060,000 đ
TASCAM DR-22WL
(7 đánh giá)
4,200,000đ5,260,000đ
KM

Giảm 610,000 đ
RODE VideoMic Rycote
(5 đánh giá)
2,400,000đ3,010,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

M-Audio KEYSTATIONMINI32M...
(2 đánh giá)
1,700,000đ
KM

Giảm 2,930,000 đ
M-AUDIO Code 25 BLK
(1 đánh giá)
5,900,000đ8,830,000đ
KM

Giảm 650,000 đ
Tascam DR-05X
(5 đánh giá)
3,200,000đ3,850,000đ
KM

Giảm 1,060,000 đ
Tascam DR-07X
(2 đánh giá)
4,200,000đ5,260,000đ
KM

Giảm 3,790,000 đ
Tascam DR-100MKIII
(4 đánh giá)
10,000,000đ13,790,000đ
KM

Giảm 4,840,000 đ
Tascam DR-680MK2
(0 đánh giá)
10,000,000đ14,840,000đ
KM

Giảm 530,000 đ
Lọc gió micro RODE WS6
(4 đánh giá)
700,000đ1,230,000đ
KM

Mixer Soundking MIX16C
(0 đánh giá)
11,870,000đ
KM

Giảm 2,030,000 đ
M-AUDIO DELTA66
(0 đánh giá)
3,750,000đ5,780,000đ
KM

TASCAM US-4X4HR
(4 đánh giá)
5,300,000đ
KM

Giảm 5,360,000 đ
TASCAM DP-32SD
(0 đánh giá)
11,200,000đ16,560,000đ
KM

Giảm 2,600,000 đ
M-Audio Code 49 BLK
(9 đánh giá)
7,700,000đ10,300,000đ
KM

Giảm 1,900,000 đ
M-Audio KEYSTATION61II
(6 đánh giá)
3,600,000đ5,500,000đ
KM

Giảm 5,111,000 đ
Mixer Soundking MIX16A
(0 đánh giá)
5,000,000đ10,111,000đ
KM

Giảm 650,000 đ
Soundking KG06
(1 đánh giá)
3,500,000đ4,150,000đ
KM

Giảm 790,000 đ
Soundking KG08
(0 đánh giá)
4,200,000đ4,990,000đ
KM

Giảm 2,090,000 đ
Arturia Spark LE
(1 đánh giá)
6,000,000đ8,090,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

Soundking BJJ287-6M
(2 đánh giá)
231,000đ
KM

Soundking BJJ289-6M
(0 đánh giá)
210,000đ
KM

Giảm 30,000 đ
Soundking BJJ050-5M
(1 đánh giá)
200,000đ230,000đ
KM

Giảm 30,000 đ
Soundking BJJ051-5M
(0 đánh giá)
200,000đ230,000đ
KM

Giảm 19,000 đ
Soundking BJJ287-3M
(0 đánh giá)
160,000đ179,000đ
KM

Giảm 18,000 đ
Soundking BJJ289-3M
(0 đánh giá)
140,000đ158,000đ
KM

Giảm 20,000 đ
Soundking BJJ318-3M
(0 đánh giá)
170,000đ190,000đ
KM

Giảm 20,000 đ
Soundking BJJ322-3M
(0 đánh giá)
180,000đ200,000đ
KM

Giảm 33,000 đ
Soundking BXJ062-5M
(0 đánh giá)
230,000đ263,000đ
KM

Giảm 33,000 đ
Soundking BXX020-5M
(1 đánh giá)
230,000đ263,000đ
KM

Cordial EI-6-PR
(1 đánh giá)
200,000đ
KM

Cordial EI-9-PP
(0 đánh giá)
280,000đ
KM

Cordial EI-6-PP
(1 đánh giá)
200,000đ
KM

Cordial CXI 6 PR
(0 đánh giá)
630,000đ
KM

Cordial EY-3-WPP
(2 đánh giá)
280,000đ
KM

Cordial CXI 6 PP
(3 đánh giá)
600,000đ
KM

Cordial CXM 5 FM
(0 đánh giá)
570,000đ
KM

Cordial EM-7,5-FM
(0 đánh giá)
310,000đ
KM

Cordial EM-5-FP
(4 đánh giá)
240,000đ
KM

Cordial EM-5-FM
(0 đánh giá)
240,000đ
KM

Cordial EY-3-WCC
(2 đánh giá)
280,000đ
KM

Zoom U-22
(8 đánh giá)
2,600,000đ
KM

Zoom U-24
(2 đánh giá)
3,770,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Zoom G3n
(1 đánh giá)
5,000,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Zoom A1-FOUR
(5 đánh giá)
3,510,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Zoom A1X-FOUR
(9 đánh giá)
4,060,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Zoom G1 Four
(26 đánh giá)
2,490,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Zoom G1X Four
(27 đánh giá)
2,980,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Giảm 70,000 đ
Pedal Soundking AL303
(4 đánh giá)
290,000đ360,000đ
KM

Giảm 110,000 đ
Pedal Soundking AL304
(11 đánh giá)
410,000đ520,000đ
KM

Giảm 60,000 đ
Pedal Soundking AL308
(0 đánh giá)
210,000đ270,000đ
KM

Audix PD133
(0 đánh giá)
750,000đ
KM

Soundking SB401
(0 đánh giá)
693,000đ
KM

SOUNDKING DF050
(6 đánh giá)
683,000đ
KM

Soundking DB088S
(1 đánh giá)
998,000đ
KM

Soundking CMS-1
(3 đánh giá)
301,600đ
KM

Soundking DA009
(0 đánh giá)
1,470,000đ
KM

Giảm 70,000 đ
Soundking DD005B
(1 đánh giá)
450,000đ520,000đ
KM

Giảm 105,000 đ
Soundking DD028
(1 đánh giá)
630,000đ735,000đ
KM

Giảm 198,000 đ
Soundking DD077B
(0 đánh giá)
1,220,000đ1,418,000đ
KM

Giảm 64,000 đ
Soundking DE034
(1 đánh giá)
230,000đ294,000đ
KM

Giảm 88,000 đ
Soundking DF052
(1 đánh giá)
700,000đ788,000đ
KM

Giảm 55,000 đ
Soundking DG062
(3 đánh giá)
470,000đ525,000đ
KM

Giảm 90,000 đ
Soundking DF136
(0 đánh giá)
750,000đ840,000đ
KM

Giảm 37,000 đ
Soundking DH007
(0 đánh giá)
310,000đ347,000đ
KM

Giảm 70,000 đ
Soundking SD226
(0 đánh giá)
560,000đ630,000đ
KM

Giảm 145,000 đ
Soundking SF610
(0 đánh giá)
380,000đ525,000đ
KM

Giảm 30,000 đ
Soundking SIP105
(1 đánh giá)
180,000đ210,000đ
KM

Giảm 31,000 đ
Soundking SML200
(3 đánh giá)
200,000đ231,000đ
KM

Zoom Q2n-4K
(15 đánh giá)
5,030,000đ
KM