Siêu Khuyến Mãi Studio - Âm Thanh - Phụ Kiện

Zoom F1-LP Lavalier Mic P...
(0 đánh giá)
Liên hệ
KM

Zoom F8/F8n
(0 đánh giá)
Liên hệ
KM

Zoom Q2n
(0 đánh giá)
Liên hệ
KM

Zoom UAC-2
(0 đánh giá)
6,060,000đ
KM

Zoom G3Xn
(0 đánh giá)
6,880,000đ
KM

Zoom G5n
(0 đánh giá)
8,880,000đ
KM

Rode DeadCat-VMP
(0 đánh giá)
950,000đ
KM

Rode VideoMic-Me
(0 đánh giá)
1,740,000đ
KM

Zoom U-44
(0 đánh giá)
3,990,000đ
KM

Zoom H1n
(0 đánh giá)
3,211,000đ
KM

Zoom H2n
(0 đánh giá)
5,210,000đ
KM

Zoom H5
(0 đánh giá)
8,100,000đ
KM

0% Trả góp
Zoom R16
(0 đánh giá)
9,633,000đ
KM

ZOOM iQ6
(0 đánh giá)
2,922,000đ
KM

Zoom iQ7
(0 đánh giá)
3,190,000đ
KM

Zoom F1-SP Shotgun Mic Pa...
(0 đánh giá)
6,770,000đ
KM

Zoom FRC-8
(0 đánh giá)
9,990,000đ
KM

Rode M1-S
(0 đánh giá)
3,080,000đ
KM

0% Trả góp
RODE NT6
(0 đánh giá)
10,280,000đ
KM

0% Trả góp
M-AUDIO PROFIRE610
(0 đánh giá)
9,150,000đ
KM

0% Trả góp
M-AUDIO AXIOM49MK2
(0 đánh giá)
8,460,000đ
KM

M-AUDIO FIREWIRESOLO
(0 đánh giá)
4,500,000đ
KM

0% Trả góp
M-AUDIO AXIOMAIR49V2
(0 đánh giá)
12,050,000đ
KM

0% Trả góp
Tascam DR-100MKIII
(0 đánh giá)
11,000,000đ
KM

0% Trả góp
Tascam DR-680MK2
(0 đánh giá)
15,740,000đ
KM

RODE Videomic Pro Rycote
(0 đánh giá)
6,040,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

Lọc gió micro RODE WS6
(0 đánh giá)
1,300,000đ
KM

RODE VideoMic Rycote
(0 đánh giá)
3,170,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

M-Audio M-TRACK DUO
(0 đánh giá)
1,800,000đ
KM

0% Trả góp
M-AUDIO Code 25 BLK
(0 đánh giá)
9,200,000đ
KM

M-Audio OXYGEN25IV
(0 đánh giá)
3,600,000đ
KM

M-Audio KEYSTATION61MK3
(0 đánh giá)
4,620,000đ
KM

Giảm 390,000 đ
Tascam TH-06
(0 đánh giá)
1,800,000đ2,190,000đ
KM

Giảm 580,000 đ
Tascam TM-95GN
(0 đánh giá)
3,500,000đ4,080,000đ
KM

M-AUDIO DELTA66
(0 đánh giá)
5,500,000đ
KM

Mixer Soundking MIX16A
(0 đánh giá)
Liên hệ
KM

0% Trả góp
M-Audio Code 49 BLK
(0 đánh giá)
10,720,000đ
KM

M-Audio KEYSTATION61II
(0 đánh giá)
4,500,000đ
KM

Soundking BJJ287-3M
(0 đánh giá)
180,000đ
KM

Cordial EY-3-WCC
(0 đánh giá)
310,000đ
KM

Cordial EM-5-FM
(0 đánh giá)
440,000đ
KM

Cordial EM-5-FP
(0 đánh giá)
440,000đ
KM

Cordial EM-7,5-FM
(0 đánh giá)
550,000đ
KM

Cordial EI-6-PR
(0 đánh giá)
440,000đ
KM

Cordial EI-9-PP
(0 đánh giá)
530,000đ
KM

Cordial CXI 6 PP
(0 đánh giá)
680,000đ
KM

Cordial EI-6-PP
(0 đánh giá)
420,000đ
KM

Cordial CXM 5 FM
(0 đánh giá)
670,000đ
KM

Cordial CXI 6 PR
(0 đánh giá)
Liên hệ
KM

Soundking BXX020-5M
(0 đánh giá)
285,000đ
KM

Soundking BJJ322-3M
(0 đánh giá)
218,000đ
KM

Soundking BJJ318-3M
(0 đánh giá)
199,000đ
KM

Soundking BJJ289-3M
(0 đánh giá)
150,000đ
KM

Soundking BJJ051-5M
(0 đánh giá)
252,000đ
KM

Soundking BJJ050-5M
(0 đánh giá)
252,000đ
KM

Soundking KG08
(0 đánh giá)
5,290,000đ
KM

Pedal Soundking AL304
(0 đánh giá)
520,000đ
KM

Pedal Soundking AL303
(0 đánh giá)
360,000đ
KM

Soundking KG06
(0 đánh giá)
4,400,000đ
KM

Pedal Soundking AL308
(0 đánh giá)
270,000đ
KM

Zoom G3n
(0 đánh giá)
6,100,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Zoom U-22
(0 đánh giá)
2,211,000đ
KM

Zoom U-24
(0 đánh giá)
3,320,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

0% Trả góp
TASCAM DP-32SD
(0 đánh giá)
12,000,000đ
KM

Cordial EY-3-WPP
(0 đánh giá)
340,000đ
KM

TASCAM DR-22WL
(0 đánh giá)
4,400,000đ
KM

Zoom A1-FOUR
(0 đánh giá)
3,990,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Zoom A1X-FOUR
(0 đánh giá)
4,430,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Zoom G1 Four
(0 đánh giá)
2,880,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Zoom G1X Four
(0 đánh giá)
3,320,000đ
KM

Miễn phí ship nội thành Hà Nội, Tp HCM

Tascam DR-07X
(0 đánh giá)
Liên hệ
KM

0% Trả góp
Sennheiser XSW-1-825-Dual...
(0 đánh giá)
17,860,000đ
KM

Giảm 1,820,000 đ
Sennheiser XSW-1-835
(0 đánh giá)
9,800,000đ11,620,000đ
KM

AUDIX VX5
(0 đánh giá)
6,901,000đ
KM

Giảm 740,000 đ
AUDIX OM3S
(0 đánh giá)
3,400,000đ4,140,000đ
KM

Tascam DR-05X
(0 đánh giá)
3,850,000đ
KM

Tascam TM-82
(0 đánh giá)
1,150,000đ
KM

Giảm 710,000 đ
AUDIX A145
(0 đánh giá)
2,900,000đ3,610,000đ
KM

Soundking DA009
(0 đánh giá)
1,560,000đ
KM

Soundking DF136
(0 đánh giá)
908,000đ
KM

Giảm 64,000 đ
Soundking SD226
(0 đánh giá)
585,000đ649,000đ
KM

Giảm 109,000 đ
Soundking DB088S
(0 đánh giá)
985,000đ1,094,000đ
KM

Giảm 204,000 đ
Soundking DD077B
(0 đánh giá)
1,400,000đ1,604,000đ
KM

Giảm 78,000 đ
Soundking DD028
(0 đánh giá)
709,000đ787,000đ
KM

Soundking DE034
(0 đánh giá)
311,000đ
KM

Soundking DF052
(0 đánh giá)
837,000đ
KM

Soundking DG062
(0 đánh giá)
544,000đ
KM

Giảm 77,000 đ
Soundking DH007
(0 đánh giá)
300,000đ377,000đ
KM

Soundking SF610
(0 đánh giá)
550,000đ
KM

Soundking SIP105
(0 đánh giá)
228,000đ
KM

Soundking SB401
(0 đánh giá)
762,000đ
KM

SOUNDKING DF050
(0 đánh giá)
721,000đ
KM

TASCAM US-4X4HR
(0 đánh giá)
6,120,000đ
KM

Soundking DD005B
(0 đánh giá)
Liên hệ
KM

Audix PD133
(0 đánh giá)
1,040,000đ
KM

Soundking CMS-1
(0 đánh giá)
Liên hệ
KM

Zoom Q2n-4K
(0 đánh giá)
5,411,000đ
KM

Soundking SML200
(0 đánh giá)
250,000đ
KM

Giảm 340,000 đ
Sennheiser HD200PRO
(0 đánh giá)
2,000,000đ2,340,000đ
KM

Tascam TH-02
(0 đánh giá)
980,000đ
KM

Sennheiser HD280PRO
(0 đánh giá)
Liên hệ
KM