Tài Liệu hướng dẫn sử dụng các dòng đàn Organ

18/04/2017, bởi Nguyễn Sang

Các dòng đàn organ hiện nay đang được phổ biến trên thị trường như là: Lk 247, CTK 3400, CTK 1300, CTK 3400 , WK 6600, LK 125...Sau đây là bảng danh sách tài liệu về những dòng đàn Organ.

 

Hướng dẫn sử dụng đàn CTK 5000 

- Phần 1

- Phần 2

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn LK 247 và đàn organ LK 260: Tại Đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn organ CTK 3400 : Tại Đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn organ CTK 1300 : Tại Đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn organ CTK 2400  : Tại Đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn organ CTK 3200  : Tại đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn organ LK 125  : Tại đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn organ LK 130  : Tại đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn organ MZ-X 500  : Tại đây

 

Nguyễn Sang / 0 Bình luận / 18/ 04/ 2017

Tin tức liên quan: