Tài Liệu hướng dẫn sử dụng các dòng đàn Piano Điện

18/04/2017, bởi Nguyễn Sang

Sau đây là danh sách các tài liệu hướng dẫn sử dụng các dòng đàn piano điện phổ biến nhất hiện nay.

 

 

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn piano điện GP 500 : Tại Đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn piano điện CDP 230R: Tại Đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn piano điện AP 650 : Tại Đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn piano điện PX 350 và PX 780 : Tại Đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn piano điện PX 560  : Tại Đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn piano điện PX 160  : Tại Đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn piano điện AP 260 : Tại Đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn piano điện AP 460 : Tại Đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn piano điện PX 760 : Tại Đây

Tài Liệu hướng dẫn sử dụng đàn piano điện PX 860 : Tại Đây

Nguyễn Sang / 0 Bình luận / 18/ 04/ 2017

Tin tức liên quan: