Việt Thương Music Fair 2020

D'ADDARIO EXL110-NYXL1046...
(83 đánh giá)
370,000đ
KM

D'ADDARIO EZ910-EJ26
(58 đánh giá)
300,000đ
KM

Micro sE Electronics X1 A
(13 đánh giá)
2,640,000đ
KM

Tascam VL-S3
(19 đánh giá)
3,010,000đ
KM

Greg Bennett GD-100SCE
(53 đánh giá)
5,660,000đ
KM

Gretsch G5024E
(188 đánh giá)
12,040,000đ
KM

Greg Bennett GA-100SCE
(20 đánh giá)
5,660,000đ
KM

Takamine GD10CE NS
(92 đánh giá)
7,520,000đ
KM

Takamine GD10 NS
(126 đánh giá)
4,860,000đ
KM

Greg Bennett GD100SCN
(49 đánh giá)
3,450,000đ
KM

Fender CD-60SCE LH NAT
(65 đánh giá)
8,180,000đ
KM

Fender CD-60SCE
(201 đánh giá)
8,180,000đ
KM

 Fender CC-60SCE
(213 đánh giá)
8,180,000đ
KM

Fender CD-60S
(224 đánh giá)
5,510,000đ
KM

Taylor 110E
(102 đánh giá)
19,850,000đ
KM

Taylor 114E
(265 đánh giá)
19,850,000đ
KM

Taylor 214CE
(134 đánh giá)
30,140,000đ
KM

Taylor Academy A10
(149 đánh giá)
14,180,000đ
KM

Taylor Academy 10E
(103 đánh giá)
17,750,000đ
KM

Taylor Academy 12E
(63 đánh giá)
17,750,000đ
KM

Taylor GS Mini Mahogany
(192 đánh giá)
13,970,000đ
KM

Fender CN-60S
(75 đánh giá)
5,360,000đ
KM

Taylor GS MINI-e Walnut
(73 đánh giá)
17,960,000đ
KM

Giảm 300,000 đ
Casio CT-X800
(202 đánh giá)
5,700,000đ6,000,000đ
KM

Giảm 2,410,000 đ
 Roland XPS-10
(107 đánh giá)
10,500,000đ12,910,000đ
KM

 Fender Squier Bullet Str...
(83 đánh giá)
5,030,000đ
KM

SQUIER BULLET TREM HSS BS...
(87 đánh giá)
5,030,000đ
KM

 SQUIER CV 60s JAZZ BASS ...
(2 đánh giá)
10,390,000đ
KM

SQUIER CV 70s JAZZ BASS M...
(8 đánh giá)
10,390,000đ
KM

 SQUIER CV 70s JAZZ BASS ...
(8 đánh giá)
10,390,000đ
KM

SQUIER CV 70s JAZZ BASS V...
(18 đánh giá)
11,190,000đ
KM

Giảm 1,470,000 đ
Guitar Bass J V Affinity ...
(26 đánh giá)
5,550,000đ7,020,000đ
KM

Giảm 1,080,000 đ
Guitar Bass Fender Squier...
(45 đánh giá)
5,290,000đ6,370,000đ
KM

Giảm 30,000,000 đ
Casio GP-500
(127 đánh giá)
90,000,000đ120,000,000đ
KM

Giảm 2,000,000 đ
Roland LX-705
(47 đánh giá)
52,500,000đ54,500,000đ
KM

Giảm 1,000,000 đ
Casio PX-S1000
(170 đánh giá)
17,200,000đ18,200,000đ
KM

Giảm 6,950,000 đ
Roland RP-501R
(118 đánh giá)
25,900,000đ32,850,000đ
KM

Giảm 1,800,000 đ
Casio AP-470
(131 đánh giá)
27,000,000đ28,800,000đ
KM

Fender Squier Bullet Stra...
(70 đánh giá)
5,030,000đ
KM

TASCAM DR-40
(8 đánh giá)
6,600,000đ
KM

Tascam DR-40X
(1 đánh giá)
6,590,000đ
KM

Casiotone CT-S100
(118 đánh giá)
3,370,000đ
KM

Kawai K-300
(350 đánh giá)
164,000,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì

0% Trả góp
Kohler & Campbell KC121MD
(34 đánh giá)
88,400,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì

0% Trả góp
Kohler & Campbell KC-115E...
(35 đánh giá)
62,900,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì

Kohler & Campbell KIG-48
(14 đánh giá)
222,000,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì

0% Trả góp
 Kawai ND-21
(1031 đánh giá)
88,000,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì

Kawai K-800
(169 đánh giá)
253,000,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì

Casiotone CT-S200
(239 đánh giá)
3,870,000đ
KM

Casiotone CT-S300
(87 đánh giá)
4,870,000đ
KM

Kawai KDP-70B
(110 đánh giá)
20,900,000đ
KM

Boston UP-132E
(27 đánh giá)
470,000,000đ
KM

0% Trả góp
Kohler & Campbell J310B
(34 đánh giá)
93,100,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, voucher học nhạc 4 triệu vnd

Essex EUP-123E
(5 đánh giá)
230,000,000đ
KM

Essex EUP-123CL
(43 đánh giá)
275,000,000đ
KM

Kawai GL-20
(110 đánh giá)
341,000,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, voucher học nhạc 4 triệu vnd

Essex EGP-173C
(4 đánh giá)
595,000,000đ
KM

Tặng máy hút ẩm trị giá 4 triệu vnd

Roland KC-220
(2 đánh giá)
13,690,000đ
KM

Roland KC-200
(6 đánh giá)
13,130,000đ
KM

Boss KTN-AIR
(2 đánh giá)
12,500,000đ
KM

Roland KC-400
(3 đánh giá)
17,090,000đ
KM

Roland KC-600
(8 đánh giá)
19,950,000đ
KM

Roland KC-990
(3 đánh giá)
30,790,000đ
KM

Roland Cube-10GX
(27 đánh giá)
4,610,000đ
KM

0% Trả góp
Roland Cube Street
(14 đánh giá)
7,900,000đ
KM

Giảm 3,370,000 đ
Guitar Jackson Js3 Spect ...
(15 đánh giá)
7,660,000đ11,030,000đ
KM

Giảm 1,860,000 đ
Guitar Jackson Js Series ...
(83 đánh giá)
4,360,000đ6,220,000đ
KM

Roland BTM-1
(1 đánh giá)
2,480,000đ
KM

Boss ES-8
(3 đánh giá)
13,540,000đ
KM

Boss DD-500
(2 đánh giá)
7,300,000đ
KM

Boss GT-1000
(7 đánh giá)
27,780,000đ
KM

Trống Cajon Meinl MCAJ300...
(10 đánh giá)
3,720,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

Cajon MCAJ100VBK
(23 đánh giá)
3,840,000đ
KM

Cajon MCAJ300BK-MA
(17 đánh giá)
3,490,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

Meinl  MCAJ100
(11 đánh giá)
3,970,000đ
KM

TASCAM DR-22WL
(7 đánh giá)
4,960,000đ
KM

Roland TD-17KL
(21 đánh giá)
34,340,000đ
KM

Giá gồm Trống + Pedal

Pearl Kit PCTK-1810
(24 đánh giá)
3,580,000đ
KM

Giảm 500,000 đ
Tascam DR-05X
(5 đánh giá)
3,120,000đ3,620,000đ
KM

Tascam DR-07X
(1 đánh giá)
4,960,000đ
KM