Việt Thương Music Fair 2020

D'ADDARIO EXL110-NYXL1046...
(30 đánh giá)
370,000đ
KM

D'ADDARIO EZ910-EJ26
(46 đánh giá)
300,000đ
KM

Micro sE Electronics X1 A
(13 đánh giá)
2,640,000đ
KM

Tascam VL-S3
(16 đánh giá)
3,010,000đ
KM

Greg Bennett GD-100SCE
(50 đánh giá)
5,660,000đ
KM

Gretsch G5024E
(179 đánh giá)
12,040,000đ
KM

Greg Bennett GA-100SCE
(19 đánh giá)
5,660,000đ
KM

Takamine GD10CE NS
(79 đánh giá)
7,520,000đ
KM

Takamine GD10 NS
(114 đánh giá)
4,860,000đ
KM

Greg Bennett GD100SCN
(43 đánh giá)
3,450,000đ
KM

 Fender CC-60SCE
(194 đánh giá)
8,180,000đ
KM

Fender CD-60S
(195 đánh giá)
5,510,000đ
KM

Fender CD-60SCE LH NAT
(60 đánh giá)
8,180,000đ
KM

Fender CD-60SCE
(189 đánh giá)
8,180,000đ
KM

Taylor 110E
(96 đánh giá)
19,850,000đ
KM

Taylor 114E
(257 đánh giá)
19,850,000đ
KM

Taylor 214CE
(131 đánh giá)
30,140,000đ
KM

Taylor Academy A10
(139 đánh giá)
14,180,000đ
KM

Taylor Academy 10E
(87 đánh giá)
17,750,000đ
KM

Taylor Academy 12E
(56 đánh giá)
17,750,000đ
KM

Taylor GS Mini Mahogany
(185 đánh giá)
13,970,000đ
KM

Fender CN-60S
(67 đánh giá)
5,360,000đ
KM

Taylor GS MINI-e Walnut
(68 đánh giá)
17,960,000đ
KM

 Fender Squier Bullet Str...
(77 đánh giá)
5,030,000đ
KM

SQUIER BULLET TREM HSS BS...
(73 đánh giá)
5,030,000đ
KM

Guitar Bass Fender Squier...
(32 đánh giá)
6,370,000đ
KM

 SQUIER CV 60s JAZZ BASS ...
(1 đánh giá)
10,390,000đ
KM

SQUIER CV 70s JAZZ BASS M...
(6 đánh giá)
10,390,000đ
KM

 SQUIER CV 70s JAZZ BASS ...
(6 đánh giá)
10,390,000đ
KM

SQUIER CV 70s JAZZ BASS V...
(14 đánh giá)
11,190,000đ
KM

Guitar Bass J V Affinity ...
(19 đánh giá)
7,020,000đ
KM

Guitar Jackson Js Series ...
(38 đánh giá)
6,370,000đ
KM

Guitar Jackson Js3 Spect ...
(10 đánh giá)
11,030,000đ
KM

Fender Squier Bullet Stra...
(53 đánh giá)
5,030,000đ
KM

TASCAM DR-22WL
(5 đánh giá)
4,960,000đ
KM

TASCAM DR-40
(8 đánh giá)
6,600,000đ
KM

Tascam DR-07X
(1 đánh giá)
4,960,000đ
KM

Tascam DR-05X
(0 đánh giá)
3,620,000đ
KM

Tascam DR-40X
(1 đánh giá)
6,590,000đ
KM

Giảm 500,000 đ
Casio CT-X800
(168 đánh giá)
5,500,000đ6,000,000đ
KM

Giảm 370,000 đ
Casiotone CT-S100
(95 đánh giá)
3,000,000đ3,370,000đ
KM

Giảm 570,000 đ
Casiotone CT-S200
(188 đánh giá)
3,300,000đ3,870,000đ
KM

Giảm 490,000 đ
Casiotone CT-S300
(76 đánh giá)
4,380,000đ4,870,000đ
KM

 Roland XPS-10
(102 đánh giá)
12,910,000đ
KM

Roland LX-705
(43 đánh giá)
54,500,000đ
KM

Tặng ghế tăng giảm BNC-05

Roland RP-501R
(86 đánh giá)
32,850,000đ
KM

Kawai KDP-70B
(94 đánh giá)
20,900,000đ
KM

Giảm 41,000,000 đ
Casio GP-500
(123 đánh giá)
79,000,000đ120,000,000đ
KM

Giảm 1,700,000 đ
Casio PX-S1000
(152 đánh giá)
16,500,000đ18,200,000đ
KM

Giảm 3,900,000 đ
Casio AP-470
(123 đánh giá)
24,900,000đ28,800,000đ
KM

Boston UP-132E
(25 đánh giá)
470,000,000đ
KM

Kawai K-300
(326 đánh giá)
164,000,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, voucher học nhạc 4 triệu vnd

0% Trả góp
 Kawai ND-21
(1011 đánh giá)
88,000,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, voucher học nhạc 4 triệu vnd

Kawai K-800
(164 đánh giá)
253,000,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, voucher học nhạc 4 triệu vnd

0% Trả góp
Kohler & Campbell KC121MD
(29 đánh giá)
88,400,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, voucher học nhạc 4 triệu vnd

0% Trả góp
Kohler & Campbell KC-115E...
(27 đánh giá)
62,900,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, voucher học nhạc 4 triệu vnd

Kohler & Campbell KIG-48
(13 đánh giá)
222,000,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, voucher học nhạc 4 triệu vnd

0% Trả góp
Kohler & Campbell J310B
(34 đánh giá)
93,100,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, voucher học nhạc 4 triệu vnd

Essex EUP-123E
(5 đánh giá)
230,000,000đ
KM

Essex EGP-173C
(4 đánh giá)
595,000,000đ
KM

Tặng máy hút ẩm trị giá 4 triệu vnd

Essex EUP-123CL
(43 đánh giá)
275,000,000đ
KM

Kawai GL-20
(103 đánh giá)
341,000,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, voucher học nhạc 4 triệu vnd

Roland KC-220
(2 đánh giá)
13,690,000đ
KM

Roland KC-200
(4 đánh giá)
13,130,000đ
KM

Boss KTN-AIR
(2 đánh giá)
12,500,000đ
KM

Roland KC-400
(3 đánh giá)
17,090,000đ
KM

Roland KC-600
(8 đánh giá)
19,950,000đ
KM

Roland KC-990
(3 đánh giá)
30,790,000đ
KM

Roland Cube-10GX
(26 đánh giá)
4,610,000đ
KM

Roland BTM-1
(1 đánh giá)
5,450,000đ
KM

Roland Cube Street
(13 đánh giá)
7,900,000đ
KM

Boss ES-8
(3 đánh giá)
13,540,000đ
KM

Boss DD-500
(2 đánh giá)
7,300,000đ
KM

Boss GT-1000
(5 đánh giá)
27,780,000đ
KM

Trống Cajon Meinl MCAJ300...
(10 đánh giá)
3,720,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

Cajon MCAJ100VBK
(21 đánh giá)
3,840,000đ
KM

Cajon MCAJ300BK-MA
(17 đánh giá)
3,490,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

Meinl  MCAJ100
(9 đánh giá)
3,970,000đ
KM

Roland TD-17KL
(18 đánh giá)
34,340,000đ
KM

Giá gồm Trống + Pedal

Pearl Kit PCTK-1810
(24 đánh giá)
3,580,000đ
KM