Xuân Gắn Kết - Tết Tri Ân

Giảm giá 12%
Kawai K-300
(179)
130,000,000đ148,000,000đ
Giảm giá 10%
Kawai GL-20
(65)
280,000,000đ310,000,000đ
Giảm giá 9%
Casio PX-160
(40)
13,500,000đ14,850,000đ
Giảm giá 9%
Casio AP-470
(56)
24,500,000đ26,900,000đ
Giảm giá 8%
Casio PX-870
(160)
21,500,000đ23,350,000đ
Giảm giá 9%
Casio PX-780BK
(20)
23,500,000đ25,700,000đ
Giảm giá 4%
Roland RP-30
(13)
16,500,000đ17,250,000đ
Giảm giá 8%
Roland RP-501R
(21)
33,000,000đ36,000,000đ
Giảm giá 15%
Roland GP-607
(20)
109,000,000đ128,350,000đ
Giảm giá 12%
Casio CTK-3500
(5)
4,000,000đ4,560,000đ
Giảm giá 10%
Casio CT-X5000
(31)
10,500,000đ11,680,000đ
Giảm giá 15%
Casio CTK-1550
(640)
3,000,000đ3,510,000đ
Giảm giá 11%
Casio LK-266
(9)
4,300,000đ4,810,000đ
Giảm giá 10%
Roland TD-17KL
(4)
42,000,000đ46,800,000đ
Giảm giá 11%
ROLAND TD-17KV
(0)
45,000,000đ50,690,000đ
Giảm giá 11%
 Roland TD-4KP
(9)
30,000,000đ33,690,000đ
Giảm giá 10%
ROLAND AC-40
(1)
8,900,000đ9,870,000đ
Khuyến mãi đang diễn ra
Khuyến mãi chào mừng Tết Nguyên Đán Kỷ hợi
Diễn ra từ :04/01/2019 - 10/02/2019