Phụ kiện khác

Pearl D-730S
(0)
1,440,000đ
Pearl P-2050C
(1)
3,970,000đ
Pearl D-790
(0)
1,530,000đ
Pearl D-930
(0)
2,250,000đ
Pearl S-1030
(0)
3,140,000đ
pearl C-1030
(0)
2,740,000đ
Pearl C-930
(0)
1,830,000đ
Pearl RH-2050
(0)
6,320,000đ
Pearl H-2050
(0)
6,000,000đ
Pearl H-930
(2)
2,930,000đ
Pearl S-930D
(0)
1,870,000đ
Pearl S-830
(0)
1,250,000đ
Boss BCB30
(15)
980,000đ
Boss DI-1
(0)
3,820,000đ
ROLAND GK3
(0)
4,180,000đ
Roland GK3B
(0)
4,620,000đ