Phòng Thu

M-AUDIO Key Station 88 II
(0)
Liên hệ
M-AUDIO Key Station 49 II
(0)
Liên hệ
M-AUDIO Oxygen 61 IV
(0)
Liên hệ
M-AUDIO Oxygen 49 IV
(0)
Liên hệ
M-AUDIO Oxygen 25 IV
(1)
Liên hệ
M-AUDIO Code 61
(0)
Liên hệ
M-AUDIO Code 49
(0)
7đ
Roland Go-Mixer
(0)
Liên hệ
M-AUDIO Code 25
(0)
6,810,000đ
M-AUDIO M-Track 2x2
(0)
2,170,000đ
0% Trả góp
RODE S1-B
(0)
7,700,000đ
RODE M1
(0)
2,200,000đ
RODE M1-S
(0)
2,800,000đ
RODE NT1 Kit
(0)
7,300,000đ