Studio Microphone

Giảm giá: 10%
Sennheiser E-845-S
2,950,000đ3,290,000đ
Giảm giá: 17%
AUDIX OM2S
2,700,000đ3,270,000đ
Tascam TM-70
2,300,000đ
Giảm giá: 14%
Tascam TM-95GN
3,500,000đ4,080,000đ
Giảm giá: 12%
AUDIX F50S
1,490,000đ1,700,000đ
Sennheiser XS 1
1,590,000đ
Tascam TM-82
1,150,000đ
Giảm giá: 18%
AUDIX OM3S
3,400,000đ4,140,000đ
sE 2200
7,040,000đ
Giảm giá: 16%
Sennheiser XSW-1-835
9,800,000đ11,620,000đ
Giảm giá: 15%
Audix A131
9,000,000đ10,570,000đ
Trả góp: 0%
RODE NT1 Kit
7,830,000đ
Trả góp: 0%
Sennheiser XSW-1-825-Dual...
17,860,000đ
Rode VideoMic GO
2,050,000đ
Trả góp: 0%
Rode NT2-A
10,200,000đ
Rode NT1-A
6,550,000đ