Studio Microphone

sE 2200
(1)
7,040,000đ
Giảm giá: 11%
AUDIX OM2S
(1)
2,500,000đ2,800,000đ
Giảm giá: 20%
Sennheiser XSW-1-825-Dual...
(2)
13,120,000đ16,400,000đ
Giảm giá: 22%
Sennheiser XSW-1-835
(1)
8,190,000đ10,500,000đ
Giảm giá: 13%
Sennheiser E-845-S
(4)
2,700,000đ3,100,000đ
Giảm giá: 18%
Rode VideoMic-Me
(0)
1,350,000đ1,650,000đ
Giảm giá: 10%
Audix AP41OM2
(0)
9,900,000đ11,000,000đ
Giảm giá: 14%
AUDIX VX5
(0)
5,500,000đ6,400,000đ
Giảm giá: 16%
Soundking EF072B
(0)
3,950,000đ4,730,000đ
Giảm giá: 14%
AUDIX OM3S
(0)
3,000,000đ3,500,000đ
Giảm giá: 12%
Audix DP7
(0)
25,400,000đ28,900,000đ
Giảm giá: 10%
Audix AP41-OM5
(0)
12,150,000đ13,500,000đ
Audix AP41-L10
(0)
Liên hệ
Giảm giá: 20%
Tascam TM-95GN
(0)
3,100,000đ3,880,000đ
Giảm giá: 15%
Tascam TM-82
(1)
935,000đ1,100,000đ
Giảm giá: 20%
RODE VideoMic Rycote
(1)
2,400,000đ3,010,000đ