Việt Thương Music Fair 2020

D'ADDARIO EXL110-NYXL1046...
(95 đánh giá)
370,000đ
KM

D'ADDARIO EZ910-EJ26
(73 đánh giá)
300,000đ
KM

Micro sE Electronics X1 A
(13 đánh giá)
2,640,000đ
KM

Tascam VL-S3
(23 đánh giá)
3,010,000đ
KM

Greg Bennett GD-100SCE
(57 đánh giá)
5,660,000đ
KM

Gretsch G5024E
(193 đánh giá)
12,040,000đ
KM

Greg Bennett GA-100SCE
(25 đánh giá)
5,660,000đ
KM

Greg Bennett GD100SCN
(56 đánh giá)
3,450,000đ
KM

Fender CD-60S
(244 đánh giá)
5,510,000đ
KM

0% Trả góp
Fender CD-60SCE LH NAT
(74 đánh giá)
8,180,000đ
KM

0% Trả góp
 Fender CC-60SCE
(229 đánh giá)
8,180,000đ
KM

0% Trả góp
Fender CD-60SCE
(212 đánh giá)
8,180,000đ
KM

0% Trả góp
Takamine GD10CE NS
(100 đánh giá)
7,520,000đ
KM

Takamine GD10 NS
(136 đánh giá)
4,860,000đ
KM

0% Trả góp
Taylor 110E
(104 đánh giá)
19,850,000đ
KM

0% Trả góp
Taylor 214CE
(137 đánh giá)
30,140,000đ
KM

Casiotone CT-S200
(312 đánh giá)
3,870,000đ
KM

Fender CN-60S
(75 đánh giá)
5,360,000đ
KM

Casio CT-X800
(217 đánh giá)
6,000,000đ
KM

Tặng VOUCHER học nhạc 500.000 đồng

0% Trả góp
Taylor Academy A10
(163 đánh giá)
14,180,000đ
KM

0% Trả góp
Taylor 114E
(277 đánh giá)
19,850,000đ
KM

0% Trả góp
Taylor Academy 10E
(105 đánh giá)
17,750,000đ
KM

0% Trả góp
Taylor GS Mini Mahogany
(205 đánh giá)
13,970,000đ
KM

0% Trả góp
Taylor Academy 12E
(68 đánh giá)
17,750,000đ
KM

0% Trả góp
Taylor GS MINI-e Walnut
(74 đánh giá)
17,960,000đ
KM

Giảm 2,410,000 đ
 Roland XPS-10
(115 đánh giá)
10,500,000đ12,910,000đ
KM

 Fender Squier Bullet Str...
(94 đánh giá)
5,030,000đ
KM

SQUIER BULLET TREM HSS BS...
(98 đánh giá)
5,030,000đ
KM

 SQUIER CV 60s JAZZ BASS ...
(2 đánh giá)
10,390,000đ
KM

SQUIER CV 70s JAZZ BASS M...
(9 đánh giá)
10,390,000đ
KM

 SQUIER CV 70s JAZZ BASS ...
(8 đánh giá)
10,390,000đ
KM

SQUIER CV 70s JAZZ BASS V...
(20 đánh giá)
11,190,000đ
KM

Guitar Bass J V Affinity ...
(35 đánh giá)
7,020,000đ
KM

Guitar Bass Fender Squier...
(52 đánh giá)
6,370,000đ
KM

Giảm 1,000,000 đ
Casio PX-S1000
(192 đánh giá)
17,200,000đ18,200,000đ
KM

Tặng VOUCHER học nhạc 500.000 đồng

Giảm 1,800,000 đ
Casio AP-470
(142 đánh giá)
27,000,000đ28,800,000đ
KM

Tặng VOUCHER học nhạc 500.000 đồng

Giảm 30,000,000 đ
Casio GP-500
(136 đánh giá)
90,000,000đ120,000,000đ
KM

Tặng VOUCHER học nhạc 500.000 đồng

Giảm 6,950,000 đ
Roland RP-501R
(149 đánh giá)
25,900,000đ32,850,000đ
KM

VOUCHER học nhạc 500.000 đồng

Giảm 2,000,000 đ
Roland LX-705
(58 đánh giá)
52,500,000đ54,500,000đ
KM

VOUCHER học nhạc 500.000 đồng

Fender Squier Bullet Stra...
(92 đánh giá)
5,030,000đ
KM

Boston UP-132E
(30 đánh giá)
470,000,000đ
KM

TASCAM DR-40
(8 đánh giá)
6,600,000đ
KM

Tascam DR-40X
(1 đánh giá)
6,590,000đ
KM

Casiotone CT-S100
(135 đánh giá)
3,370,000đ
KM

Kohler & Campbell KIG-48
(15 đánh giá)
222,000,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì

Essex EUP-123E
(7 đánh giá)
230,000,000đ
KM

Essex EGP-173C
(5 đánh giá)
595,000,000đ
KM

Essex EUP-123CL
(43 đánh giá)
275,000,000đ
KM

Giảm 8,000,000 đ
Kawai GL-20
(121 đánh giá)
385,000,000đ393,000,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, VOUCHER học nhạc 500.000 đồng

0% Trả góp
 Kawai ND-21
(1059 đánh giá)
88,000,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, VOUCHER học nhạc 500.000 đồng

Giảm 9,000,000 đ
Kawai K-300
(369 đánh giá)
170,000,000đ179,000,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, VOUCHER học nhạc 500.000 đồng

Giảm 8,000,000 đ
Kawai K-800
(172 đánh giá)
245,000,000đ253,000,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, VOUCHER học nhạc 500.000 đồng

0% Trả góp
Kohler & Campbell KC121MD
(36 đánh giá)
88,400,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, VOUCHER học nhạc 500.000 đồng

0% Trả góp
Kohler & Campbell KC-115E...
(36 đánh giá)
62,900,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, VOUCHER học nhạc 500.000 đồng

Casiotone CT-S300
(93 đánh giá)
4,870,000đ
KM

Kawai KDP-70B
(125 đánh giá)
20,900,000đ
KM

0% Trả góp
Kohler & Campbell J310B
(35 đánh giá)
93,100,000đ
KM

Tặng thêm 5 lần bảo trì, voucher học nhạc 4 triệu vnd

Roland KC-400
(3 đánh giá)
17,090,000đ
KM

Boss KTN-AIR
(3 đánh giá)
12,500,000đ
KM

Roland KC-220
(2 đánh giá)
13,690,000đ
KM

Roland KC-200
(6 đánh giá)
13,130,000đ
KM

Roland KC-600
(8 đánh giá)
19,950,000đ
KM

Roland KC-990
(3 đánh giá)
30,790,000đ
KM

Roland Cube-10GX
(27 đánh giá)
4,610,000đ
KM

Roland BTM-1
(1 đánh giá)
2,480,000đ
KM

0% Trả góp
Roland Cube Street
(14 đánh giá)
7,900,000đ
KM

Guitar Jackson Js Series ...
(94 đánh giá)
6,220,000đ
KM

Guitar Jackson Js3 Spect ...
(17 đánh giá)
11,030,000đ
KM

Boss ES-8
(3 đánh giá)
13,540,000đ
KM

Boss DD-500
(2 đánh giá)
7,300,000đ
KM

Boss GT-1000
(7 đánh giá)
27,780,000đ
KM

Trống Cajon Meinl MCAJ300...
(10 đánh giá)
3,720,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

Cajon MCAJ100VBK
(26 đánh giá)
3,840,000đ
KM

Cajon MCAJ300BK-MA
(17 đánh giá)
3,490,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

Meinl  MCAJ100
(11 đánh giá)
3,970,000đ
KM

TASCAM DR-22WL
(7 đánh giá)
4,960,000đ
KM

Roland TD-17KL
(22 đánh giá)
34,340,000đ
KM

Giá gồm Trống + Pedal

Pearl Kit PCTK-1810
(25 đánh giá)
3,580,000đ
KM

Tascam DR-05X
(5 đánh giá)
3,620,000đ
KM

Tascam DR-07X
(1 đánh giá)
4,960,000đ
KM